Små justeringer - store resultater

Det er lange tradisjoner for bruk av trekledning på norske hus. Kledning av tre utfordres av klimaendring som i dag medfører hyppige vedlikehold, utskiftninger og bruk av kjemikalier, Dette er ugunstig for både økonomi og miljø.

Dagens utforming av kledning har en "konstruksjonsfeil" som fører til at regnvann trekkes inn i falsene pga. overflatespenning, også kalt kapilærkraft, dette er gjeldende fysiske lover vi må forholde oss til.

Ved å frese ut et spor i kledningsbordene har TreO2 en løsning på denne utfordringen. TreO2-kledningen gir mere luft mellom kledningsbordene og en minimal kontaktflate slik at mindre regnvann trekker inn. Løsningen gir tørrere og mere stabile bord.

Løsningen er en enkel justering som eliminerer en konstruksjonsfeil og bidrar til lengre levetid.

Vårt mål er å forlenge levetid og bidra til mindre bruk av impregnering.Hvorfor TreO2?

ikon

KVALITET

Eliminerer konstruksjonsfeil

Dagens kledningsbord ligger for tett, og bidrar dermed til økt fuktighet. Ved å frese ut spor, eliminerer vi denne konstruksjonsfeilen, og sørger for mindre fuktighet. 

Les mer om overflatespenning i denne artikkelen.


ikon

MILJØ

TreO2 er miljøvennlig

Problemet med dagens kledning ligger i konstruksjonen. TreO2 tar tak i dette, gjør en liten justering og holder kledningen tørrere og mer stabil. Dermed reduseres behovet for bruk av miljøfiendtlige kjemikalier til impregnering betraktelig.

ikon

ØKONOMI

Kledningens levetid øker

Tørr og stabil kledning gir lengre levetid på kledningen som betyr lengre holdbarhet på maling og beis, og dermed sjeldnere behov for kostbart vedlikehold.

GEOGRAFI

Norge er værhardt

Boligbebyggelsen i Norge består hovedsaklig av trehus.

Ca 80% av Norges befolkning bor i det som defineres som kystnære strøk.

De fleste bolighus og bygninger ligger dermed i deler av landet med utfordrende klima med tanke på vind, fuktighet og temperatur.

KLIMA OG MILJØ

Et klima i endring

Klimaet er i stadig endring. Vi ser at det statistisk sett blir mer og mer nedbør, vind og høyere middeltemperaturer.


En mer holdbar kledning som bekjemper fuktighet og bevarer både kledningen og vegetasjon innenfor kledningen, vil derfor ikke bli mindre viktig i fremtiden.

Regnvær

FORSKNING

TreO2 har dokumentert effekt

SINTEF Byggforsk har testet TreO2-kledningen hvor den har blitt utsatt for simulert regn og vind.

Rapporten konkluderer med at systemet virker etter hensikten.

Byggforsk
Magne Bjørnstad
Magne Bjørnstad

Bakgrunn

Byggmester Magne Bjørnstad har 35 års allsidig erfaring ute på byggeplasser. Allerede tidlig i karrieren reagerte han på fukt og råteskader og at kledning måtte byttes så hyppig som den må. Som håndverker er han svært opptatt av at produktet skal ha lengst mulig levetid.

Kledning er ment for å holde regnvannet ute, men etter noen års erfaringer observerte han det motsatte: regnvannet trekkes inn mellom bordene, men hvorfor det? Konklusjonen ble at dagens utforming av kledningen hadde en feilkonstruksjon med tanke på gjeldende fysiske lover som kalles overflatespenning eller kapillærkraft. Magne gikk da i gang med å prøve å løse denne utfordringen med hovedfokus på lengre levetid og en løsning som ikke skal påføre ekstra arbeid i monteringen av kledningen. Etter å ha undersøkt flere løsninger, kom idèen om å frese ut spor i kledningen. Denne utformingen ga en minimal kontaktflate og mer luft mellom bordene slik at overflatespenningen/kapillærkraften ikke trekker vannet inn mellom bordene.


Idéen om TreO2 kom for flere år siden, og er allerede tatt i bruk i flere byggeprosjekter med gode resultater.

Ved hjelp av støttespillere som SIVA og Innovasjon Norge m.fl. samt dokumentert effekt etter forskning fra SINTEF Byggforsk, skal TreO2-kledningen brukes på flere og flere bygg i tiden fremover. Målet er å forlenge levetiden på fasader av tre uten bruk av kjemikalier til impregnering  TreO2-kledningen skal bli det åpenbare valget for arkitekter, byggherrer, såvel som privatpersoner.  

KONTAKT

Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller videre interesse for TreO2.

901 65 944
Doneheia 46, 4516 Mandal
post@treo2.no

Samarbeidspartnere